Disco Högre Nivåer – Hösten 2019

Till dessa kurser krävs att du har klarat audition

Samtliga elever som vill fortsätta på A-nivå i disco måste göra audition inför varje termin.
Har man kommit in på M-nivå behöver man inte söka om för att få fortsätta på den nivån.

Lärare Disco Högre Nivåer:

Carolina Havervall
Nicole Nord
Natalie Sundgren
Diana Nord

Anmäl dig inte till någon av dessa grupper innan du har klarat av audition till en högre nivå.

Du kan se videoklipp på hur våra dansstilar kan se ut.
Välkommen!
KursObligatoriska klasser
(ingår i kurspriset)
Tillvalsklasser
Det är obligatoriskt att gå en av söndagskurserna i Eng Free/Slow för den som vill tävla i det.
Pris -Tillval
Disco M Brons-Guld
Pris: 2.800:-
Discolektion - Onsdag 18:00-19:15 – DianaFys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)2050:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 2050:-
Disco M Brons-Guld Tävling
Pris: 6.255:-
Discolektion – Onsdag 18:00-19:15 – Diana
Fys - Tisdag 18:45-19:45 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00 eller 15:00-16:00 – Carro
Fys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 0:-
Tävlingscoaching Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro0:-
Disco A Brons-Guld – BAS
Pris: 6.255:-
Teknik/Koreografi - Måndag – 18:00-19:15 – Carro
Fys - Tisdag 18:45-19:45 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie2050:-
Tävlingscoaching Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro2860:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2050:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC inkl Disco M, utom Specialen (Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Brons-Guld – MAX
Pris: 8.350:-
Teknik/Koreografi - Måndag – 18:00-19:15 – Carro
Fys - Tisdag 18:45-19:45 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie0:-
Tävlingscoaching Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC0:-
Disco A Guld-Champion – BAS
Pris: 6.255:-
Teknik/Koreografi - Måndag 19:15-20:30 – Carro
Fys - Tisdag 18:45-19:45 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Teknik - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie3090:-
Tävlingscoaching Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro2860:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2050:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC, inkl Disco M, utom Specialen. (Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Guld-Champion – MAX
Pris: 9.200:-
Teknik/Koreografi - Måndag 19:15-20:30 – Carro
Fys - Tisdag 18:45-19:45 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Tisdag 18:45-19:45 – Carro eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Teknik - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie0:-
Tävlingscoaching Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Balett/Teknik - Tisdag – 17:45-18:45 – Theresé 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC0:-