Disco Högre Nivåer – Våren 2020

Lärare Disco Högre Nivåer:

Carolina Havervall
Natalie Sundgren
Diana Nord
Du kan se videoklipp på hur våra dansstilar kan se ut.
Tänk på att boka kurs som passar för dansarens individuella nivå. För att kursen ska bli så bra som möjligt för alla är det upp till respektive danslärare att avgöra om dansare bör byta grupp till en enklare nivå eller i vissa fall föreslå att dansaren byter till en mer avancerad grupp.
KursObligatoriska klasser
(ingår i kurspriset)
Tillvalsklasser
Det är obligatoriskt att gå en av söndagskurserna i Eng Free/Slow för den som vill tävla i det.
Pris -Tillval
Disco M Brons-Guld
Pris: 2.800:-
Discolektion - Onsdag 18:00-19:15 – DianaFys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)2050:-
Disco M Brons-Guld Tävling
Pris: 6.255:-
Discolektion – Onsdag 18:00-19:15 – Diana
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00 eller 15:00-16:00 – Carro
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Dianaeller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC - utom Specialen och tillvalsklasserna för Disco A.0:-
Disco Mini Tävling
Pris: 3.490:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00 eller 15:00-16:00 – Carro
Disco A Brons-Guld – BAS
Pris: 6.255:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Dianaeller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Koreografi - Tisdag – 18:00-19:00 – Carro2050:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie2050:-
En av dessa inte obligatoriska kurser ingår även i priset:
Koreografi – Tisdag 18:00-19:00
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-19:00
Slow Tävlingscoaching - Torsdag – 18:15-19:15
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro2860:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2050:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC inkl Disco M, utom Specialen (Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Brons-Guld – MAX
Pris: 8.350:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Dianaeller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Koreografi - Tisdag – 18:00-19:00 – Carro0:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie0:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC0:-
Disco A Guld-Champion – BAS
Pris: 6.255:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Dianaeller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2050:-
Koreografi - Tisdag – 18:00-19:00 – Carro2050:-
Teknik Br-Gu - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie2050:-
En av dessa inte obligatoriska kurser ingår även i priset:
Koreografi – Tisdag 18:00-19:00
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-19:00
Slow Tävlingscoaching - Torsdag – 18:15-19:15
Teknik Gu-Ch - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie3090:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro2860:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2050:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 2050:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC, inkl Disco M, utom Specialen. (Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Guld-Champion – MAX
Pris: 9.200:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 14:00-15:00, 15:00-16:00, eller 16:00-17:15
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Dianaeller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Koreografi - Tisdag – 18:00-19:00 – Carro0:-
Teknik Br-Gu - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie0:-
Teknik Gu-Ch - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie0:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:45-21:15 – Carro0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 17:15-18:15 – Carro 0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 18:15-18:55 – Carro 0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC0:-