Disco Högre Nivåer – Hösten 2020

Lärare Disco Högre Nivåer:

Carolina Havervall
Natalie Sundgren
Marlene Nord
Daniel Scarillo
Du kan se videoklipp på hur våra dansstilar kan se ut.
Tänk på att boka kurs som passar för dansarens individuella nivå. För att kursen ska bli så bra som möjligt för alla är det upp till respektive danslärare att avgöra om dansare bör byta grupp till en enklare nivå eller i vissa fall föreslå att dansaren byter till en mer avancerad grupp.
KursObligatoriska klasser
(ingår i kurspriset)
Tillvalsklasser
Det är obligatoriskt att gå en av söndagskurserna i Eng Free/Slow för den som vill tävla i det.
Pris -Tillval
Disco M Brons-Guld
Pris: 2.570:-
Discolektion - Onsdag 18:00-19:15 – DianaFys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana1470:-
Fys - Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2090:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)2090:-
Disco M Brons-Guld Tävling
Pris: 6.380:-
Discolektion – Onsdag 18:00-19:15 – Diana
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00 eller 17:00-18:00 – Carro/Natalie
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC - utom Specialen, CAI och tillvalsklasserna för Disco A.0:-
Disco Mini Tävling
Pris: 3.490:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00 eller 17:00-18:00 – Carro/Natalie
Disco A Brons-Guld – BAS
Pris: 6.380:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00, 17:00-18:00, eller 18:00-19:15 – Carro/Natalie
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana1470:-
Fys - Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2090:-
Koreografi - Tisdag – 18:30-19:30 - Natalie2090:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie2090:-
En av dessa inte obligatoriska kurser ingår även i priset:
Koreografi – Tisdag 18:30-19:30 – Natalie
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 – Natalie/Daniel
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 – Natalie/Daniel
Slow Tävlingscoaching - Torsdag – 18:15-19:15 – Natalie
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:30-21:00 - Natalie2920:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2090:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 - Natalie/Daniel2570:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC inkl Disco M, utom Specialen och CAI(Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Brons-Guld – MAX
Pris: 8.350:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00, 17:00-18:00, eller 18:00-19:15 – Carro/Natalie
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Koreografi - Tisdag – 18:30-19:30 - Natalie0:-
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie0:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:30-21:00 - Natalie0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 – Natalie/Daniel0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC utom CAI0:-
Disco A Guld-Champion – BAS
Pris: 6.380:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00, 17:00-18:00, eller 18:00-19:15 – Carro/Natalie
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana1470:-
Fys - Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie2090:-
Koreografi - Tisdag – 18:30-19:30 - Natalie2090:-
Teknik Br-Gu - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie2090:-
En av dessa inte obligatoriska kurser ingår även i priset:
Koreografi – Tisdag 18:30-19:30 – Natalie
Teknik - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 - Natalie/Daniel
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel
Slow Tävlingscoaching - Torsdag – 18:15-19:15 – Natalie
Teknik Gu-Ch - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie3150:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:30-21:00 - Natalie2860:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie2090:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 – Natalie/Daniel2570:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC, inkl Disco M, utom Specialen och CAI. (Vill man gå Specialen köper man i stället ett Terminskort Specialen)0:-
Disco A Guld-Champion – MAX
Pris: 9.200:-
Fys - Onsdag 20:15-20:55 eller Torsdag 17:00-18:00
Tävlingsträning – Söndag 16:00-17:00, 17:00-18:00, eller 18:00-19:15 – Carro/Natalie
Fys - Onsdag 20:15-20:55 – Diana eller Torsdag - 17:00-18:00 – Natalie0:-
Koreografi - Tisdag – 18:30-19:30 - Natalie0:-
Teknik Br-Gu - Torsdag – 16:00-17:00 – Natalie0:-
Teknik Gu-Ch - Torsdag – 19:15-21:15 – Natalie0:-
Tävlingsträning Disco och Slow-Eng Free - Tisdag – 19:30-21:00 - Natalie0:-
Tävlingscoaching Slow - Torsdag – 18:15-19:15 - Natalie0:-
Slow-Eng Free A - Söndag – 13:30-14:45 – Natalie/Daniel0:-
Slow-Eng Free N/F - Söndag – 12:30-13:30 - Natalie/Daniel (obligatoriskt för den som vill tävla i detta)0:-
Samtliga övriga ordinarie kurser på LDC0:-