Kurspris dans VT2018

Du anmäler via webb-bokningen  t o m de tre första kursveckorna.
Där kan du välja om du vill ha en faktura – Betala senare eller – Betala direkt med kort – MasterCard/Visa.
En faktureringsavgift 50:-, tillkommer på fakturor.

Vi ber er att inte betala in till vårt bankgiro. Betala till det bankgiro som står på fakturan.
Se även terminskort

12 ggr Kurser med annat pris:
30-40 min/vecka1360:-Specialen 1- terminspris3500:-
45 min/vecka1460:-Specialen 2&3 - terminspris4050:-
60 min/vecka1935:-Disco högre nivåerse Disco Högre nivåer
75 min/vecka2385:-
90 min/vecka2700:-

Terminskort

För alla terminskort gäller att man ska anmäla sig till de kurser man vill gå på.
Terminskortet kan handlas via webbshoppen.
När kortet är köpt. bokar du in kurserna du vill gå på och väljer ”Betala senare” för dessa kurser. Skicka oss sedan ett mejl att detta är gjort anmalan@lidingodanscenter.se. så ändrar vi priset till 0 kr för kurserna som ingår i terminskortet.
För terminskort som inte handlas via webbshoppen tillkommer en faktureringsavgift på 50:-.
Kortet gäller för terminens ordinarie kurser.

Även olika kortkurser som workshops, audition, audition kurser och sommarkurser, ingår inte i något terminskort.
Bronskort VT18Silverkort VT18Guldkort VT18Specialen+ VHT18
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst av våra kurser som är upp till 60 min. (ej Disco högre nivåer.)
Pris: 4.535:-
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst av våra kurser upp till 75 min (ej Disco högre nivåer.)
Pris: 5.270:-
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst på alla våra kurser
utom Specialen 2 & 3. (Av Disco högre nivåer - ingår endast Disco M)
Pris: 5.900:-
För dig som går på Specialen 2 & 3 och vill dansa hur mycket som helst av övriga kurser.
(Av Disco högre nivåer - ingår endast Tävlingsdisco M samt Disco A BAS)
Pris: 6.750:-

Anmälan

Anmälan gäller endast en termin åt gången (förutom Specialen – se nedan). Inför varje ny termin måste tidigare elever återanmäla sig om man vill fortsätta. Man blir inte automatiskt återanmäld till den kurs man går på.
Specialen är bindande för ett läsår höst/vår, dvs tackar du ja till att gå höstterminen har du även tackat ja till att gå vårterminen.
Kursavgiften betalas terminsvis.

Angående webb-bokning

Du kan under de tre första kursveckorna anmäla dig via vår webb-bokning .
(Därefter går anmälan endast att göra via e-post, och betalningen via faktura.)
Nya deltagare kan registrera samtliga uppgifter och boka kursen man är intresserad av.
Vi vill att det är betalnings-ansvarigs uppgifter som registreras på inloggningen – kursdeltagaren anges sedan när kursen bokas.
Du kan även se vilken kurs du är anmäld till via din inloggning på webb-bokning.
OBS. Kurser bokade via webb-bokningen betalas direkt med konto/kreditkort.
Om man bokat och betalat en kurs via webb-bokningen som av någon anledning inte startar (t ex för få deltagare – minst 7st), försöker vi i första hand hitta en alternativ kurs, annars återbetalas hela kursavgiften.
Om man har bokat och betalt för en kurs via webb-bokningen och sen vill byta kurs, kostar det inget extra om kurspriset är detsamma. Vill man byta till en dyrare kurs skickar vi en kompletterande faktura, men man slipper då faktureringsavgiften. Detta gäller även de som kommer in på en dyrare kurs via audition. Vill man byta till en billigare kurs återbetalar vi mellanskillnaden.
Tidigare deltagare där vi har er e-postadress, kan via länken ovan få ett lösenord till webb-bokningen e-postat till er. Har vi inte er e-postadress ber vi att ni skickar den till oss på: info@lidingodanscenter.se

Angående e-post- och telefonanmälan

Anmälan via e-post och telefon måste vi registrera på samma sätt som du registrerar din webbanmälan. Detta tar tid – och under månaderna innan kursstart kan det ta lång tid innan din e-post/telefonanmälan hinner registreras. Under den tiden kan den kurs du vill gå på bli full av de som anmäler sig via webben. De som har anmält sig via webb-bokningen när vi ska registrera din anmälan har förtur. Har du en inloggning till vår webb-bokningen kan du även se vilken kurs du är anmäld på samt status på dina fakturor (om och när de är skickade).
Vi skickar sedan ut en kallelse och faktura innan kursstart via e-post (om inget annat angetts). Skulle det vara något problem med din anmälan – som t.ex. att kursen är full. – hör vi av oss.
Förutom kontaktuppgifter som; adress och telefonnummer, behöver vi namn och personnummer på den person som ansvarar för betalningen av kursavgiften.
Fakturan skickas med vanlig post.
Vi tar ut en faktureringsavgift på 50:- för att täcka kostnaderna för allt merarbete vid fakturering. Om man missat att betala 50:- i faktureringsavgift kommer det att skickas krav på det och då läggs det på ytterligare 50:-.

Anmälan är bindande

Under de tre första undervisningsveckorna finns det möjlighet att börja på en kurs – i mån av plats. Anmälan krävs.
Under de tre första veckorna finns det även möjlighet att byta grupp i mån av plats. Kontakta kontoret. Ingen extrakostnad tillkommer.
I undantagsfall godkänner vi att man får prova på första gången (en gång), men då alltid med ett skriftligt medgivande. Om man sedan inte vill fortsätta ska detta meddelas skriftligt via e-post, senast dagen efter, (provgången är då kostnadsfri) annars räknas det som en bindande anmälan.
Har man deltagit på en lektion räknas man som anmäld på kursen.
Vi gör inget avdrag på priset om man påbörjar en kurs efter kursstart.
För högre nivåer (kurser man behöver göra audition till) gäller att anmälan är bindande fr o m dagen för den senaste audition inför terminen. Datumet för detta är olika beroende på vilken kurs det gäller. För specialen är deadline endast den sista audition inför höstterminen, eftersom denna kurs är ett läsår.
Om en elev under kursens gång beter sig på ett sätt som allvarligt stör undervisningen kan det i sällsynta fall innebära avstängning från undervisningen.
Om detta sker återbetalar vi för det som återstår av terminen.
Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Avanmälan

Avanmälan måste ske skriftligt – via e-post till: info@lidingodanscenter.se Vid avanmälan före kursstart debiteras en administrativ avgift på 150:- Vid avanmälan efter kursstart är du skyldig att erlägga full kursavgift. Att inte komma till en kurs man är anmäld till räknas inte som en avanmälan. Har du betalat kursavgiften och vill avanmäla före kursstart, återbetalas kursavgiften minus 150:- i avanmälningsavgift.
Vid avanmälan pga sjukdom (styrkt med läkarintyg) eller flytt till annan ort, återbetalas resten av terminen. Vi utgår då från det datum vi får in avanmälan via e-post.

Våra olika nivåer

Våra olika nivåer är till för att man ska få dansa med andra med samma danskunskaper. Det blir roligare och man lär sig mer om man dansar på ”rätt” nivå. Känner man att man hamnat på fel nivå bör man kontakta oss snarast för att ha möjlighet att byta grupp.
Läraren har också rätt att omplacera elever som hamnat fel. De högre nivåerna (Jazz 1, Förberedande Specialen och Commercial 1 och uppåt) måste man göra audition till.
För att räknas som fortsättare i MIX – ska man ha dansat 4-5 terminer varav minst två som inte är knattedans.
För att räknas som fortsättare i STREET – ska man ha dansat minst 2 terminer STREET – ej knattenivå.
För att räknas som fortsättare i Commercial Street – ska man ha dansat minst 2 terminer Commercial Street.
För att räknas som fortsättare i Disco – ska man ha dansat minst 1 termin Disco.
När det gäller Disco är det extra viktigt att man lär sig grunderna i dansen för att inte riskera att skada sig.
På fortsättningsnivå förekommer akrobatik, kickar och hopp och då måste man ha de rätta kunskaperna innan.
Det tar också lite tid att bygga upp styrkan för de mer avancerade momenten. Eftersom vi har ansvaret för era barn under lektionstid håller vi på de riktlinjer som vi har fått av SDO (Sveriges Dansorganisation) så att vi förebygger dansskador.
Det händer att enstaka elever utvecklas ovanligt snabbt och behöver mer utmaningar tidigare – men det är undantagsvis.
Går man på F-nivå eller högre och är borta mer än 3 ggr under en termin, måste man kolla med dansläraren att man kan dansen tillräckligt bra för att vara med i showen.
För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner och max 3 vanliga discolektioner
NIVÅER
N/F = Nybörjare/FortsättareM = Goda förkunskaper
F = Fortsättare (se ovan)M/A = Mycket goda tekniska förkunskaper
F/M = Fortsättare med goda tekniska förkunskaperA = Avancerad
OBS! Läraren har rätt att omplacera dig om du anmält dig till fel nivå.
DESSA KURSER KRÄVER AUDITION
Jazz - 1, 2, 3
Förberedande Specialen
Commercial Street 1, 2, 3
Street M/A
Specialen 1, 2, 3
Contemporary
Disco M
Disco A

De olika högre nivåerna:

Vi tittar på olika saker i dansen och koreografin beroende på vad man söker till.
Vi jämför med de elever som redan går i grupperna och försöker matcha dem så mycket som möjligt. Det innebär att kriterierna kan ändras lite från termin till termin och ibland är kraven högre då grupperna kanske redan är ganska fulla, och rätt som det är sänks kraven lite – då kanske en hel grupp byter upp till nästa nivå samtidigt och man får backa lite nivåmässigt för att få in ett nytt gäng.
Det är mer renodlat framöver när det gäller de olika grenarna och det ser ut ungefär så här: Jazz 1, 2 och 3 är jazz med jazzteknik i uppvärmningen där en del av tekniken kommer från Baletten. Commercial har sina rötter i olika streetstilar och här övas inte den klassiska danstekniken alls, utan all teknik handlar om Commercial och Street. Sedan sammanstrålar Jazz och Commercial i Specialengrupperna: Förberedande Specialen, Specialen 1, 2 och 3. Så vill man gå i Specialen behöver man kunskaper från båda dansgrenarna/stilarna.
Det kan skilja en hel del i nivå när det gäller de olika dansstilarna. Vilket innebär t ex att Commercial 2 inte är samma nivå som Specialen 2 eller Jazz 2. Den högsta nivån i de olika grenarna är alltid 3.
För att få en tydligare bild av hur de olika nivåerna ligger i förhållande till Specialen så är det ungefär följande; Jazz 1, Förberedande Spec, Specialen 1, Jazz 2, Specialen 2, Jazz 3 (obs ny!), Specialen 3. De som går i Specialen 3 går ofta även i Street M/A och Commercial Street 3.
Hur Commercial Street 1 och 2 förhåller sig till de andra kurserna kommer visa sig framöver.

Elevshow

Alla elever som deltagit i undervisningen inbjuds att deltaga i elevshowen i slutet av terminen. Medverkan är frivillig och ligger utanför (efter) den ordinarie undervisningen. Det är gratis för eleverna att medverka i showen. Showerna finansieras via biljettförsäljning. Läs mer
Eftersom vi har så många knatteelever har även de fått en egen elevshow, där biljettpriset är reducerat.

Får man prova på innan man anmäler sig?

I undantagsfall godkänner vi att man får prova på första gången (en gång), men då alltid med ett skriftligt medgivande. Man ska då anmäla sig till kursen och om man sedan inte vill fortsätta ska detta meddelas skriftligt via e-post, senast dagen efter, (provgången är då kostnadsfri) annars räknas det som en bindande anmälan. Har man betalat kursavgiften återbetals den direkt i sin helhet.

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla till?

Du ska anmäla till den ålder du eller ditt barn har uppnått. Fyller ditt barn 7 år på sommaren är det fortfarande 6 år på våren och ska då anmäla till en grupp för 6 åringar, och till hösten kan man sen anmäla till en grupp för 7 åringar. Det är alltså inte året man fyller utan datumet man fyller som gäller.
Detta dels för att det ska bli så bra som möjligt för eleven och dels för att vi vet att gruppen fungerar betydligt bättre om åldersspannet inte är för stort. (För högre nivåer gäller inte detta.) Vänligen respektera detta!

Vilka kläder och skor ska man ha till dansen?

Gäller alla
Vi tycker inte att man ska behöva gå ut och köpa extra kläder till dansen – ofta kan man hitta det som är funktionellt hemma ändå – det viktiga är att barnet själv trivs – och att de kan röra sig i kläderna.
På fötterna kan de ha innegympaskor om man inte redan råkar ha dansskor (köpta i en dansskoaffär).
Helst inte barfota – för då sprids fotvårtor och strumpor kan vara farligt hala, men halksockor med pluppar under kan fungera bra (ej sockeplast) – men – lite tadigare skor till Streetdansen är bra.
Obs man får inte gå in med skor som man har gått med utomhus! Det gäller både barn och vuxna.
KnatteMIX
När det gäller KnatteMix så är det vanligt att flickorna är väldigt rosa-klädda – inget som kommer från oss – utan det kanske beror på att många redan har rosa dräkter från gymnastiken eller annat. Vi vill att de har något på benen så att de inte blir kalla när de sitter på golvet. Det går utmärkt med joggisbyxor och en t-shirt.
KnatteStreet
På Knattestreeten klär sig en del lite coolare i HipHop-kläder (lite säckigt och kanske en keps till).
Det går även utmärkt med joggisbyxor och en t-shirt.
Disco
På disco vill man ha kroppsnära kläder som leggings och en t-shirt eller linne.
Viktigt att ha skor på Disco då det är mycket hopp i denna dansform.
Rabatt
Dance & Gym Shop på Gamla Brogatan 34 ger 10 % rabatt till elever från Lidingö Danscenter.

Får man komma och titta på lektionen?

Vi vill inte ha någon publik på lektionerna. Det stör elever och lärares fokus vilket leder till försämrad kvalité.
I undantagsfall kan det tillåtas på någon Knattelektion om det är något barn som är oroligt och inte vill dansa om en förälder inte är med.
Eventuell anhörig-medverkan på lektionen ska vara för barnets skull och inte för den anhöriges skull.
Vill man se eleverna dansa har vi elevshower i slutet av varje termin.

Hur många lektioner får man missa för att få vara med på showen/tävling?

Om man går på N/F-nivå har vi ingen gräns för att få vara med i showen. Men går man på F-nivå eller högre och är borta mer än 3 ggr under en termin, så måste man kolla med dansläraren att man kan dansen tillräckligt bra för att vara med i showen.
För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner och max 3 vanliga discolektioner.