Kurspris dans HT2021

Du anmäler via webb-bokningen.

En administrativ kostnad på 50:- tillkommer på bokningar som inte sker via webbshoppen.

Betala med kort eller till det bankgiro som står på betalningsavin – ange OCR-numret.
Se även terminskort

12 ggr Kurser med annat pris:
30-40 min/vecka1500:-Specialen 1 - terminspris3980:-
45 min/vecka1600:-Specialen 2+3 - terminspris4465:-
60 min/vecka (ej tävlingsdans)2130:-CAI5050:-
75 min/vecka2620:-Tävlingsdans 60 min2200:-
90 min/vecka2980:-

Terminskort

För alla terminskort gäller att man även ska anmäla sig till de kurser man vill gå på.
Terminskorte handlas via webbshoppen – se nedan – där även kurserna bokas.
Kortet gäller för terminens ordinarie kurser.

Olika kortkurser som workshops, audition, audition kurser och sommarkurser, ingår inte i något terminskort.

Bronskort HT21Silverkort HT21Guldkort HT21Specialenkort 1 HT21Specialenkort 2+3 HT21CAI-kortet HT21
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst av våra kurser som är upp till 60 min. (ej Tävlingsdans.)
Pris: 5.000:-
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst av våra kurser upp till 75 min (ej Tävlingsdans.)
Pris: 5.815:-
För dig som vill gå på hur mycket dans som helst på alla våra kurser
utom Specialen och CAI. (Max 3 kurser Tävlingsdans ingår)
Pris: 6.580:-
För dig som går på Specialen 1 och vill dansa hur mycket som helst av övriga kurser förutom Spec 2+3 & CAI.
(Max 3 kurser Tävlingsdans ingår)
Pris: 6.985:-
För dig som går på Specialen 2 eller 3 och vill dansa hur mycket som helst av övriga kurser förutom CAI.
(Max 3 kurser Tävlingsdans ingår)
Pris: 7.445:-
För dig som går CAI och vill dansa hur mycket som helst på andra kurser.
Pris: 9380:-

Terminskort
För dig som vill gå tre eller fler danskurser samma termin. Lättast är om du bokar terminskortet innan du bokar danskurserna.
Ålder Nivå Start Dag & tid Pris    
CAIkort HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 9380:- Info/Boka
Specialenkort 2+3 HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 7445:- Info/Boka
Specialenkort 1 HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 6985:- Info/Boka
Guldkort HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 6580:- Info/Boka
Silverkort HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 5815:- Info/Boka
Bronskort HT-21
Tis Start 31/8.
31/8 Tis 5000:- Info/Boka

Anmälan

Anmälan till kurs/evenemang kan ske via vår hemsida, via brev eller e-post. Anmälan följs av en bekräftelse via e-post från Dans och Yoga Center Lidingö. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.
Anmälan gäller endast en termin. Vill man fortsätta på en kurs måste man återanmäla sig.
Under de tre första undervisningsveckorna finns det möjlighet att påbörja en kurs – i mån av plats. Anmälan krävs.
Under de tre första veckorna finns det även möjlighet att byta grupp i mån av plats – skicka ett mejl om det. Ingen extrakostnad tillkommer.
I undantagsfall godkänner vi att man får prova på, första gången (1 gång), men då alltid med ett skriftligt medgivande. Om man sedan inte vill fortsätta ska detta meddelas skriftligt via e-post senast dagen efter, (provgången är då kostnadsfri) annars räknas det som en bindande anmälan.
Har man deltagit på en lektion räknas man som anmäld på kursen.
Vi gör inget avdrag på priset om man påbörjar en kurs efter kursstart.
För högre nivåer (kurser man behöver göra audition till) gäller att anmälan för att fortsätta på en kurs måste inkomma senast 3 dagar innan sista audition inför terminen. Datumet för detta är olika beroende på vilken kurs det gäller.
Om en elev under kursens gång beter sig på ett sätt som allvarligt stör undervisningen kan det i sällsynta fall innebära avstängning från undervisningen.
Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Start och kallelse

Tidpunkt för terminens ordinarie kursstart är preliminärt angivna på hemsidan under Terminstider. Innan kurs startar får du en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum  och tid när kursen startar,

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs/evenemang finns angivet på dansskolans hemsida. Avgiften betalas antingen direkt via betalkort, eller via avin/bokningsbekräftelsen som kommer via e-post i samband med bokningen där avgiften och förfallodatum framgår. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift. Tvingas vi driva vidare ärendet till inkasso, har vi ett samarbete med Svea inkasso.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:
  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Dans och Yoga Center Lidingö har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen till centralkontoret: Högbergavägen 4, 18162 Lidingö, info@lidingodanscenter.se, telefon: 08-766 62 31. Mottagen avanmälan följs av skriftlig bekräftelse från oss via e-post, för att den ska gälla.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom elevshower, workshops eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs måste avanmälan ske skriftligt – via e-post till: info@lidingodanscenter.se Vi tar då ut en administrationsavgift:
  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften. Vi utgår då från det datum vi får in avanmälan via e-post.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Våra olika nivåer

Våra olika nivåer är till för att man ska få dansa med andra med samma danskunskaper. Det blir roligare och man lär sig mer om man dansar på ”rätt” nivå. Känner man att man hamnat på fel nivå bör man kontakta oss snarast för att ha möjlighet att byta grupp.
Läraren har också rätt att omplacera elever som hamnat fel. De högre nivåerna (Jazz 1, Förberedande Specialen och Commercial 1 och uppåt) måste man göra audition till.
För att räknas som fortsättare i MIX – ska man ha dansat 4-5 terminer varav minst två som inte är Knattedans.
För att räknas som fortsättare i STREET – ska man ha dansat minst 2 terminer STREET – ej knattenivå.
För att räknas som fortsättare i Commercial Street – ska man ha dansat minst 2 terminer Commercial Street.
För att räknas som fortsättare i Disco – ska man ha dansat minst 1 termin Disco.
Går man på F-nivå eller högre och är borta mer än 3 ggr under en termin, måste man kolla med dansläraren att man kan dansen tillräckligt bra för att vara med i showen.
Förtydligande MIX
På Mixdans har vi inte rena nybörjargrupper utan det heter N/F där nybörjare och fortsättare dansar tillsammans. Denna nivå är för elever som är helt nya på dansskolan eller inte har dansat mer än 4-5 terminer.
När man har gått några terminer kan man fråga sin lärare om man är redo för att flytta upp till en F nivå, vilket betyder fortsättningsnivå.
I F-grupper är det mycket snabbare tempo än på N/F-nivån och man ska ha grundkunskaperna inom dansen. Elever utan grundkunskaper kommer få det svårt att hänga med på lektionerna.
Vi på dansskolan ser det som ytterst viktigt att man dansar på rätt nivå. Risken om man hoppar över en massa steg i utvecklingen blir att eleven som inte är redo för F-nivå tappar sitt dansintresse. Att en elev skulle tappa sitt dansintresse eller får dålig självkänsla för att man kanske inte hänger med i gruppen är det sista som vi vill här på dansskolan. Dans ska vara det roligaste som finns för eleven.
De första 2 lektionerna kommer lärarna kontrollera att barnen i F-grupperna har de tekniska förkunskaperna som krävs för nivån. Vi kommer att höra av oss till barn som är felanmälda – och hoppas på ett vänligt bemötande och förståelse från berörda föräldrar.
Ett litet förtydligande: 
Om barn t ex har gått ett par terminer i 7-9 års-grupp är det ett lagom steg att sedan anmäla till 9-12 år N/F.
Det i sig är en nivåhöjning – att gå med dem som är lite äldre (om åldern stämmer).
När man sedan har gått i 9-12 års-grupp 1-2 terminer, kan man höra med dansläraren om barnet är redo att byta till en F-nivå.
Förtydligande DISCO
När det gäller Disco är det extra viktigt att man lär sig grunderna i dansen för att inte riskera att skada sig.
På fortsättningsnivå förekommer akrobatik, kickar och hopp, och då måste man ha de rätta kunskaperna innan.
Det tar också lite tid att bygga upp styrkan för de mer avancerade momenten. Eftersom vi har ansvaret för era barn under lektionstid håller vi på de riktlinjer som vi har fått av SDO (Sveriges Dansorganisation) så att vi förebygger dansskador.
Det händer att enstaka elever utvecklas ovanligt snabbt och behöver mer utmaningar tidigare – men det är undantagsvis.
För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner och max 3 vanliga discolektioner.
NIVÅER
N/F = Nybörjare/FortsättareM = Goda förkunskaper
F = Fortsättare (se ovan)M/A = Mycket goda tekniska förkunskaper
F/M = Fortsättare med goda tekniska förkunskaperA = Avancerad
OBS! Läraren har rätt att omplacera dig om du anmält dig till fel nivå.
DESSA KURSER KRÄVER AUDITION
Jazz 1, 2, 3
Förberedande Specialen
Commercial 1, 2, 3
Specialen 1, 2, 3
Contemporary 1, 2, 3
Disco M

De olika högre nivåerna:

Vi tittar på olika saker i dansen och koreografin beroende på vad man söker till.
Vi jämför med de elever som redan går i grupperna och försöker matcha dem så mycket som möjligt. Det innebär att kriterierna kan ändras lite från termin till termin och ibland är kraven högre då grupperna kanske redan är ganska fulla, och rätt som det är sänks kraven lite – då kanske en hel grupp byter upp till nästa nivå samtidigt, och man får backa lite nivåmässigt för att få in ett nytt gäng.
Beskrivning: Jazz 1, 2 och 3 är jazz med jazzteknik i uppvärmningen där en del av tekniken kommer från Baletten. Contemporary har sitt ursprung från samma håll.
Commercial har sina rötter i olika streetstilar och här övas inte den klassiska danstekniken alls, utan all teknik handlar om Commercial och Street. Sedan sammanstrålar Jazz och Commercial i Specialengrupperna: Förberedande Specialen, Specialen 1, 2 och 3. Så vill man gå i Specialen behöver man kunskaper från flera dansgrenar/stilar.
Det kan skilja en hel del i nivå när det gäller de olika dansstilarna. Vilket innebär t ex att Commercial 2 inte är samma nivå som Specialen 2 eller Jazz 2. Den högsta nivån i de olika grenarna är alltid 3.
För att få en tydligare bild av hur de olika nivåerna ligger i förhållande till Specialen så är det ungefär följande; Jazz 1, Förberedande Spec, Specialen 1, Jazz 2, Specialen 2, Jazz 3, Specialen 3.
Om man inte har kunnat delta i dansen mer än 7 tillfällen på en termin (av 12), så kan man inte vara säker på att man har kvar sin plats i gruppen kommande termin, då man inte har haft chans att utvecklas med de andra – och man får vara beredd på att göra om audition till den gruppen.

Elevshow

Alla elever som deltagit i undervisningen inbjuds att deltaga i elevshowen i slutet av terminen. Medverkan är frivillig och ligger utanför (efter) den ordinarie undervisningen. Det är gratis för eleverna att medverka i showen. Showerna finansieras via biljettförsäljning. Läs mer
Eftersom vi har så många knatteelever har även de fått en egen elevshow där biljettpriset är reducerat.
Gäller alla
Vi tycker inte att man ska behöva gå ut och köpa extra kläder till dansen – ofta kan man hitta det som är funktionellt hemma ändå – det viktiga är att barnet själv trivs – och att de kan röra sig i kläderna.
På fötterna kan de ha innegympaskor om man inte redan råkar ha dansskor (köpta i en dansskoaffär).
Helst inte barfota – för då sprids fotvårtor och strumpor kan vara farligt hala, men halksockor med pluppar under kan fungera bra (ej sockeplast) – men – lite tadigare skor till Streetdansen är bra.
Obs man får inte gå in med skor som man har gått med utomhus! Det gäller både barn och vuxna.
KnatteMIX
När det gäller KnatteMix så är det vanligt att flickorna är väldigt rosaklädda – inget som kommer från oss – utan det kanske beror på att många redan har rosa dräkter från gymnastiken eller annat. Vi vill att de har något på benen så att de inte blir kalla när de sitter på golvet. Det går utmärkt med joggisbyxor och en t-shirt.
KnatteStreet
På Knattestreeten klär sig en del lite coolare i HipHop-kläder (lite säckigt och kanske en keps till).
Det går även utmärkt med joggisbyxor och en t-shirt.
Disco
På disco vill man ha kroppsnära kläder som leggings och en t-shirt eller linne.
Viktigt att ha skor på Disco då det är mycket hopp i denna dansform
Balett
På Balett vill man ha kroppsnära kläder som leggings/tajts och en t-shirt eller linne – eller Balettdräkt.
Vi tycker inte att man ska behöva gå ut och köpa extra kläder till dansen – ofta kan man hitta det som är funktionellt hemma ändå – det viktiga är att barnet själv trivs – och att de kan röra sig i kläderna.
På fötterna kan de ha tossor om man inte redan råkar ha Balettskor (köpta i en dansskoaffär).
Halksockor med pluppar under kan fungera till att börja med (ej sockeplast).
Ni kan sedan prata med dansläraren på plats om hon har andra tips.
Obs man får inte gå in med skor som man har gått med utomhus!
Det gäller både barn och vuxna.
Rabatt
Dance & Gym Shop på Gamla Brogatan 34 ger 10 % rabatt till elever från Lidingö Danscenter.

Får man prova på innan man anmäler sig?

I undantagsfall godkänner vi att man får prova på första gången (en gång), men då alltid med ett skriftligt medgivande. Man ska då anmäla sig till kursen och om man sedan inte vill fortsätta ska detta meddelas skriftligt via e-post, senast dagen efter, (provgången är då kostnadsfri) annars räknas det som en bindande anmälan. Har man betalat kursavgiften återbetals den direkt i sin helhet.

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla till?

Du ska anmäla till den ålder du eller ditt barn har uppnått. Fyller ditt barn 7 år på sommaren är det fortfarande 6 år på våren och ska då anmäla till en grupp för 6 åringar, och till hösten kan man sen anmäla till en grupp för 7 åringar. Det är alltså inte året man fyller utan datumet man fyller som gäller.
Detta dels för att det ska bli så bra som möjligt för eleven och dels för att vi vet att gruppen fungerar betydligt bättre om åldersspannet inte är för stort. (För högre nivåer gäller inte detta.) Vänligen respektera detta!

Får man komma och titta på lektionen?

Vi vill inte ha någon publik på lektionerna. Det stör elever och lärares fokus vilket leder till försämrad kvalité.
I undantagsfall kan det tillåtas på någon Knattelektion om det är något barn som är oroligt och inte vill dansa om en förälder inte är med.
Eventuell anhörig-medverkan på lektionen ska vara för barnets skull och inte för den anhöriges skull.
Vill man se eleverna dansa har vi elevshower i slutet av varje termin.

Hur många lektioner får man missa för att få vara med på showen/tävling?

Om man går på N/F-nivå har vi ingen gräns för att få vara med i showen. Men går man på F-nivå eller högre och är borta mer än 3 ggr under en termin, så måste man kolla med dansläraren att man kan dansen tillräckligt bra för att vara med i showen.
För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner och max 3 vanliga discolektioner.