Danskursen ”Tävlingsdisco” är till för dig som vill tävlingsdansa! Du behöver inte förbereda något innan kursen, eftersom läraren under kursen hjälper dig med allt.
Vi åker tillsammans som ett team på tävlingarna med god laganda, kamratskap och mycket kul! För att tävla behöver man gå på Disco, minst 1 termin innan.
Under kursen går vi igenom allt som rör tävlingar:
Vad är en tävling?
Hur anmäler man sig?
Vilka steg ska man dansa?
Vilka kläder och skor ska man ha?
Läraren lär tävlingsdansarna deras dans (ca 4 åttor), som de kommer att dansa under ca 1-2 terminers tävlingar.
Dansare som tagit sig upp i högre tävlingsklasser är redo att själva allt mer göra egen koreografi, med de steg och idéer de får ordinarie discokurserna. Det finns även möjlighet att ta privatlektion av någon av våra discodanslärare för ny koreografi och/eller coachning.
Med kursen är du behörig att tävla i kategorierna: Solo & Duo.
Allt är ålders- och nivå-indelat för att alla dansare ska känna sig trygga.
Solo (dansar du själv) och Duo (ifall en partner finns tillgänglig). Att starta i både solo och duo ger möjlighet till fler ”danser” under en och samma tävling.
Grupp (3-7 dansare) och Formation (8-24 dansare) tränas under andra träningar och är du intresserad så kontakt oss för mer info.
Läraren sätter ihop duos, grupper och formationer inför varje terminsstart om tillräckligt många dansare finns.
Krav för att få tävlingsdansa:
* Man måste gå på Disco högre nivå.
* För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner och max 3 vanliga discolektioner.
* Från 12 års ålder är fys obligatoriskt.
Övriga avgifter som tillkommer för att tävlingsdansa:
* Tävlingslicens ca 200:- (Avgiften går till SDO – gäller i ett kalenderår.)
* Tävlingsavgift ca 200: per tävling man vill ställa upp i. (Avgiften går till tävlingsarrangören.)
* Kläder: Ju högre upp i klasserna man klättrar desto mer kommer dräkterna att kosta.
All information för föräldrarna som rör tävlingsdansen läggs upp vår slutna Facebookgrupp ’LidingösTävlingsdansare’. 
Alla familjer med tävlingsdansare bör vara medlemmar här för att ta del av nödvändig info om Tävlingarna.
Ansvarig för tävlingsanmälan: Diana Nord.
För frågor om tävlingsdisco: disco@lidingodanscenter.se

För att tävla måste man gå någon av våra högre nivåer på Discose Disco Högre nivåer

LISCENSIERAD DANSARE
För att få tävlingsdansa, skall dansare tillhöra en SDO – Sveriges Dansorganisation – ansluten dansskola, delta i kursverksamheten på berörd skola och planera sin dansträning i samverkan med den dansskolan (Lidingö Danscenter är en sådan dansskola). Licensierad dansare skall ha betalat sin tävlingslicensen på 200 kr/ år till SDO senast efter 1:a deltagandet i tävling. Detta gör man viawww.dans.se
Varje dansare skapar själv ett konto, via sajten www.dans.se. Detta konto är länkat till SDO’s register över tävlingsdansare. Bra att veta är att Lidingö Danscenter förkortas LDC i tävlingssammanhang, även på www.dans.se. På sidan finns det instruktioner att följa för att registrera sig som ny tävlingsdansare och/eller anmäla sig till tävlingar.
Så här skapar du ett konto på www.dans.se
*Skriv in www.dans.se i din webbläsare
*Under rubriken ”inloggning” hittar du alternativet ’Ny användare? Välkommen att öppna ett konto!’
*Fyll i tävlingsdansarens namn och efternamn. Är man minderårig kan det vara bra att någon av föräldrarnas mejladress används eftersom föräldrarna oftast är dem som håller koll på betalningar etc.
*För att öppna ett nytt användarkonto behövs en e-postadress som du kommer åt dit vi kan skicka dig ett tillfällig inloggningsnyckel som du behöver för att slutföra registreringen av kontot. Är man minderårig kan det vara bra att någon av föräldrarnas mejladress används eftersom föräldrarna oftast är dem som håller koll på betalningar etc.
*Följ sedan instruktioner på www.dans.se för att anmäla sig och skapa licens.
ANMÄLAN TILL TÄVLING
All anmälan till tävling sker på www.dans.se, via ditt eget konto. Tänk efter innan du anmäler dig om du verkligen kan medverka på tävlingsdagen. Anmälan är alltid bindande.
STRYKNINGAR
Stryker man sig i en disciplin på tävlingsdagen, så stryks man från hela tävlingen, även tävlingar vilka är lägre än 1 dag. Detta gäller även strykningar som sker tätare än 2 veckor inpå aktuell tävling, dock kan det ibland ”tur nog” ske att den aktuella strykningen inte krockar med för tävlingen förberedda rondschema när det meddelas ca 2 veckor i förväg och att små korrigeringar då kan genomföras. Om du dansar i grupp eller par påverkar din strykning din par- eller gruppkompis på ett mycket tråkigt vis, eftersom de blir automatiskt blir strukna i era gemensamma klasser. Strykningar på tävlingsdagen godtas endast om de beror på skada som tävlande ådragit sig på tävlingsdagen. Vid varje tävlingstillfälle får du en nummerlapp. Sker skada på plats skrivs orsaken på nummerlappen som lämnas till arrangören av lagledare.

Tänk på att du som tävlingsdansare representerar Lidingö Danscenter på tävlingar och är vårt ansikte utåt.

För frågor om TävlingsDisco eller dans.se, använd endast denna mail: disco@lidingodanscenter.se
In English
Licensed dancer
To compete in disco dance competitions, dancers must belong to an SDO connected school (Lidingö Danscenter is a SDO connected school) ,participate in course activities and plan their dance training with the school in question. Licensed danscer should have payed the license á 200 SEK/year to the SDO. You pay the license via www.dans.se.
Every single dancer has to create an account on www.dans.se. This account is linked to SDO and all registered competition dancers in Sweden. Good to know is that Lidingö Danscenter has a shorter name on dans.se, LDC.
This is how you create an account on www.dans.se
*Type in www.dans.se in your browser
*Under the heading ’Inloggning’ you will find the option ’Ny användare? Välkommen att öppna ett konto!’ Click there.
*Type in the dancers name (namn) and surname (efternamn). If you are underage (Under 18) it could be a good idea to type in the email address of the parents instead of the dancer. This because of payments etc.
*To open a new account you need an active emailadress where you can receive a temporary login key that you need to complete the registration.
*Before register for the dancing competition you need to create the license and also get it confirmed by SDO and LDC. After having a confirmed license you can continue to register for the competitions of Region Stockholm.
Register for the competition
Every registration for competitions is made by you via dans.se. Please be sure that you can participate in the competition before register.
Cancelation
If you cancel yourself from one dicipline, you will be cancelled from the whole competition.
Remember that you, as a competition dancer, is representing LDC.
English information may not be updated. For newest info see Swedish info or contact disco@lidingodanscenter.se
Q&A: disco@lidingodanscenter.se

Lathund till lagledare LDC

Vi får bara ha 1 lagledare per 20 dansare, men det är lämpligt att vara minst 2 (och gärna 1-2 extra per tävling, som kan vara beredda att hoppa in som avbytare, t ex vid lunch, paus eller om man vill titta på sitt eget barn som dansar). Det är enbart lagledare som får gratis entré (och inte säkert att annan än lagledaren får vara på golvet). Om det vid någon tävling bara är 1 lagledare utsedd, bör det alltid i förväg finnas reserv som kan hoppa in vid t ex sjukdom.
Senast två dagar före tävling meddela på LDC FB att du/ni är lagledare och ange minst ett mobilnummer och påminn alla om att vara i tid (ange vilken tid) och att strykningar MÅSTE göras snarast och absolut senast innan lagledarmötet. Kom ihåg att en strykning innebär strykning från HELA tävlingen och inte enbart en viss gren. Kolla upp vilka som ska vara faddrar och vilka dansare som är nya och behöver faddrar (kolla med tränarna om oklart).
Hämta upp sjukvårdslådan och lådan för dansarnas flaskor/telefoner senast dagen före tävlingen. De finns alltid hos Ulrika Jensen eller Jeanette Johnsson.
Var gärna på plats när dörrarna öppnas. Lagledare betalar inte entré. Gratis lagledarfika.
Kolla upp vilket omklädningsrum LDC-dansarna får byta om i och informera dansarna.
Leta upp LDCs lagledarbord. Dansarna får gärna vara vid lagledarbordet. I övrigt är det endast lagledare/coach vid som får vara vid lagledarbordet och på golvet (regler från SDO). En förälder kan givetvis ställa frågor till lagledarna men ska inte hänga kvar vid lagledarbordet. Det är enbart lagledare/coach som får prata med sekretariat/kontrollant (regler från SDO). Inga kläder/saker/väskor vid bordet (regler från SDO), men om vi har vår låda med oss (hämtas hos Ulrika eller Jeanette samtidigt som sjukvårdslådan) och alla ställer sina flaskor och lägger mobiler i lådan och inte överallt på bord/stolar/golv, så funkar det bra.
Hämta ut nummerlapparna i tid (ligger oftast på lagledarbordet, men hämtas ibland hos sekretariatet).
Nummerlapparna delas ut av lagledarna vid lagledarbordet. Alla dansare ska ha hämtat sina nummerlappar senast kl 9. Dela bara ut nummerlappar för aktuell gren, dvs om det börjar med solo dela  bara ut för solo och vänta med t ex duo till solon är klar. Annars stor risk att många lappar kommer bort i omklädningsrummet. Lagledarna ska se till att alla deltagande dansare har fått sina nummerlappar till första grenen före lagledarmötet.
Lagledarna ska se till att nummerlappen sitter så den inte täcks av hår och att den inte sitter olämpligt på rumpan (på ryggen om det funkar för håret, högt uppe vid byxkanten eller i svanken är ok). Påminn gärna dansarna om att det är dansarnas ansvar att nummerlapparna syns på dansgolvet (det drabbar alltså dansaren om domaren inte kan se nummerlappen). I brons-star placeras nummerlappar på rygg eller svank/högt upp på rumpa uppe vid byxkanten och i superstar-champion placeras den på framsidan ben och i grupp på framsidan. Ha även koll mellan ronderna om någon nummerlapp börjar falla av, går sönder etc.
Lagledarna ska se till att alla dansare följer regler angående skor, kläder och smink. Alla upp till superstar måste ha skor på tävlingsgolvet (dvs bara champion som dansar barfota i disco – andra regler gäller i Engelsk freestyle och Slow). Påminn gärna nya dansare om detta och att man kan bli diskad vid fel klädsel. För regler i övrigt om kläder, sminkning och tillåtna danssteg i olika klasser måste lagledare kolla på LDC hemsida under fliken ”Tävlingsdisco”, tävlingsregler på sdo.se eller stämma av med tränarna innan tävling.
Kolla igenom alla anmälningar och strykningar mot dem som hämtat ut nummerlapparna.
Strykningar lämnas snarast till sekretariatet och absolut senast vid lagledarmötet. Det går helt enkelt till så att man drar streck över den aktuella nummerlappen och lämnar den till någon i sekretariatet.
Om det är någon dansare som inte dyker upp i tid, försök att nå dansaren/föräldern och kolla om någon annan vet något. I annat fall avvakta med strykningen, MEN sekretariatet och tävlingsledningen blir inte glada för strykningar som kommer sent och det påverkar LDCs rykte om vi inte har koll på våra strykningar.
VIKTIGT. En lagledare eller annan icke tävlande måste delta vid lagledarmötet och UPPROPET på varje tävling. Annars stryks vi som klubb från tävlingen. Det brukar ropas ut i högtalarna när (30 min före tävlingens start) och var. På lagledarmötet går tävlingsledningen igenom dagen, vilka eventuella förändringar som gjorts i startlistan, ronder, heat. Anteckna och fråga. Om några förändringar påverkar LDCs dansare informera berörda dansare och uppdatera dansmallen.
Se till att ev faddrar får ”sina” dansare. Faddrarnas roll är att stötta och peppa dansarna, hjälpa dem med kläder och hår och svara på frågor. Det är INTE faddrarnas eller lagledarnas ansvar att se till att alla dansare är på plats när det är dags att gå ut på dansgolvet. När det gäller yngre dansare måste respektive förälder ta det ansvaret och de äldre dansarna måste ansvara för detta själva. I början är det svårt att förstå hur tävlingen går till. Lagledarna svarar gärna på frågor om det. Informera gärna föräldrarna om att tiderna är ungefärliga och det kan gå både snabbare och ta längre tid än vad som står i programmet. Därför viktigt att alltid vara i närheten av dansgolvet och ha koll på vilken rond det är även om det enligt programmet är lång tid kvar.
Börja gärna så snart som möjligt att fylla i dansmallen, med namn, startnummer, ronder osv. Ta hjälp av programmet som finns på lagledarbordet. När tävlingen börjar har lagledarna koll på vilken rond det är, vilka dansare som går vidare till nästa rond. Använd mallen för att förenkla detta. 
Ca 60 min innan tävlingen börjar är det bra att värma upp och peppa varandra. De nyare och yngre dansarna kan behöva påminnas om detta (även under dagen om det är lång väntetid). Faddrarna ansvarar för gemensam uppvärmning för alla tävlande. Lagledarna går ut med info på FB om när och var uppvärmningen sker. 
När en viss gren är slut, är det dags för nummerlappar till den nya grenen (dvs när solo är slut är det dags att dela ut lappar till nästa gren, t ex duo).
Under dagen, påminn gärna dansarna om att dricka och äta, att värma upp efter långa väntetider, gå på toa, att sätta på sig nummerlappar, peppa dem, heja på våra LDC-dansare när de är på dansgolvet. Det blir ofta långa dagar med mycket anspänning, så framåt eftermiddagen behöver dansarna ofta lite extra pepp. Och kära lagledare – glöm inte att äta ni också.
När tävlingsdagen är slut stannar lagledarna till sist. Samlar upp allt som verkar kvarglömt vid lagledarbordet och informerar på FB (ta gärna en bild på det kvarglömda). Om ingen hämtar, ta med det hem och informera på FB.
Publicera gärna bilder och filmer från tävlingsdagen på vår FB.
Om sjukvårdslådan har använts, lägg i ett papper i lådan med notering om vad som använts, om något behöver fyllas på eller om nåt saknas. Inom någon dag efter tävlingen ska sjukvårdslådan och lådan för vattenflaskor lämnas till Ulrika Jensen eller Jeanette Johnsson.
BRA JOBBAT!!!!

Danskursen ”TävlingsDisco” är till för dig som vill tävlingsdansa!

Du behöver inte förbereda något före kursstart, eftersom läraren under kursen hjälper dig med allt.

För att tävla behöver du gå på Disco högre nivå. (Undantag kan göras för yngre elever efter samråd med danslärarna.)

Under kursen går vi igenom allt som rör tävlingar:

* Vad är en tävling?

* Hur anmäler man sig?

* Vilka steg ska man dansa?

* Vilka kläder och skor ska man ha?

Läraren lär tävlingsdansarna deras dans (ca 4 åttor) som de kommer att dansa under 1-2 terminers tävlingar. Går du kursen är du behörig att tävla i olika kategorier: Solo, Duo, Grupp & Formation.

När du börjar tävla startar du i bronsklass och jobbar dig sedan uppåt i svårare klasser. Du börjar tävla på Rising Star tävlingar. All tävlingsdans är ålders- och nivå indelad för att alla dansare ska känna sig trygga.

I ”Solo” dansar du själv och i ”Duo” dansar du med en partner. Att dansa i både solo och duo ger möjlighet till fler ”danser” under en och samma tävling. Du kan även dansa i Grupp (3-7 dansare) och i Formation (8-24 dansare). Grupp och Formation tränas under andra träningar och är du intresserad av att dansa i grupp så kontakta danslärarna för mer info. Dansläraren sätter ihop duos & grupper.

Krav för att få tävlingsdansa:

* Man måste gå på en tävlingsdanslektion i den stilen man tävlar i & en fyslektion / vecka

* För att få tävlingsdansa under den aktuella terminen får dansaren max missa 3 tävlingslektioner (detta är även regler som kommer från SDO, men självklart förs en dialog med dansläraren). Viktigt! Är man sjuk ska man givetvis inte komma till träningen och detta räknas inte in i antalet missade lektioner. Är man sjuk ofta eller skadad bör man kommunicera detta med dansläraren.

* För Konstnärlig Dans gäller i nuläget andra regler (Konstnärlig Dans är privatlektions baserad än så länge). 

Övriga avgifter som tillkommer för att tävlingsdansa:

* Tävlingslicens ca 300 kr (Avgiften går till SDO – gäller i ett kalenderår.)

* Tävlingsavgift ca 300 kr per tävling man vill ställa upp i. (Avgiften går till tävlingsarrangören.)

* Kläder: Ju högre Discoklass desto dyrare dräkter.

Anmälan till tävlingar:

# Om du inte redan gjort det: registrera och skapa ny användare och tävlingslicens på https://dans.se. Din tävlingslicens måste därefter godkännas av LDC. (Du skaffar ny licens varje år).

# Ladda gärna ner regelboken för tävlingsdans: http://swedishdanceleague.se/regler/ . På sida 15 finns bland annat information om vilken ålder man anmäler sig till på tävlingar. Ålder räknas alltså det året man fyller. (Fyller man 12 år den 31 december räknas man ändå som 12 år hela året (fast man är 11 år)). Här är ett utdrag från regelboken med just den informationen:

All information som är viktig för föräldrar till tävlingsdansare, läggs upp i vår slutna Facebookgrupp för tävlingsdans: ”Danssidan”.

Alla föräldrar som har barn som tävlings dansar bör vara medlemmar i Facebookgruppen för att få del av all viktig information om tävlingarna. Inför första tävlingen är det bra om föräldrar till den tävlande kan be om stöd och hjälp av andra föräldrar som varit med på tävling tidigare. Det finns regler för hur du får dansa, vilka kläder du får ha och mycket annat. I bronsklass i disco får du tex inte ha något glittrande på dig, från dräkt till örhängen och make-up. Make-upen skall vara diskret i bronsklass. Bröst och höftparti skall vara täckta i alla klasser.

Fråga gärna danslärare innan ni börjar sy dräkter så sparar ni tid och vet att allt blir korrekt.

Huvudansvarig för tävlingsdansen: Carolina Havervall.

Ansvarig för tävlingsanmälan: Diana Nord.

Före Tävling:

* Om du av någon anledning behöver stryka dig från tävlingen, meddela tävlingens lagledare så snart som möjligt, allra senast kl 08 på tävlingsmorgonen.

* Föräldrar till tävlingsdansare är ansvariga att se till att dansare följer regler angående skor, kläder och smink. Alla upp till och med superstar måste ha skor på tävlingsgolvet (dvs det är endast champion som dansar barfota i disco. Andra regler gäller i Engelsk Freestyle och Slow och Konstnärligt). Man kan bli diskad eller få varningar vid fel klädsel, fel danssteg eller fel sminkning.

* Föräldrar till tävlingsdansare är ansvariga för att se till att nummerlappen sitter så den inte täcks av hår och att den inte sitter olämpligt på rumpan (på ryggen om det funkar för håret, högt uppe vid byxkanten eller i svanken är ok). En felplacerad nummerlapp eller en som inte syns på dansgolvet drabbar dansaren om domaren inte kan se nummerlappen. I brons-star placeras nummerlappar på rygg eller svank/högt upp på rumpa uppe vid byxkanten och i superstar-champion placeras den på framsidan ben och i grupp på framsidan. Ha även koll mellan ronderna om någon nummerlapp börjar falla av, går sönder etc.

* Kom till tävlingsarenan i god tid.

* När ni kommer till tävlingen ska ni anmäla er till LDCs lagledare och hämta ut nummerlappen. Lagledarna finns vid LDCs lagledarbord och har du frågor under dagen är det i första hand till dem du vänder dig.

* En Coach från LDC håller i uppvärmning under en utsatt tid. Info om uppvärmning och andra detaljer hittar du på ”Danssidan” på Facebook.

Viktigt att ta med till tävling:

* Säkerhetsnålar för att kunna sätta fast nummerlappen på kläderna

* Vattenflaska

* Matsäck eller pengar till mat

* Kläder och skor att tävla i

Under tävling:

*När tävlingen sätter igång gäller det att lyssna. På din nummerlapp har du inte bara ditt nummer utan också vilken klass du tävlar i, vilka ronder du ska dansa i och vilket golv du ska dansa. Se till att vara redo att gå ut på golvet med god marginal så att du slipper stressa.

* När det är dags för din klass och ditt nummer ropas upp går du ut på golvet, inväntar musiken, dansar och när musiken slutat tackar du och går av golvet. Du dansar i ca 1 minut i omgångar av max 13 dansare per golv.

* Resultaten kommer upp på en storbildsskärm. Står ditt nummer med har du gått vidare till nästa rond. Dansar du i bronsklass har du oftast något som kallas ”Andra Chansen” vilket innebär att du får en till möjlighet att gå vidare

* Det är föräldrar som är ansvariga att hjälpa till med kläder och hår och svara på tävlingsdansarens frågor under tävlingen.

* Föräldrar ser till att tävlingsdansare är på plats när det är dags att gå ut på dansgolvet. Tiderna är ungefärliga och det kan gå både snabbare och ta längre tid än vad som står i programmet. Därför är det viktigt att alltid vara i närheten av dansgolvet och ha koll på vilken rond det är, även om det enligt programmet är lång tid kvar tills man ska dansa.

* Ta hjälp av vote4dance under tävlingen. Här framgår rondschema, ändringar i rondschema, löpande uppdateringar vilka som dansar i vilka heat, vilka som går vidare till nästa rond, resultat mm. Använd vote4dance.com som hjälp under tävlingen.

* Och som sagt; följ info även på Danssidan på Facebook, där delar lagledare om möjligt med sig av information under tävlingen. Du är också varmt välkommen att själv dela med dig av foto och filmer och resultat från tävlingsdagen.

* Det är endast lagledare/coach som får vara vid lagledarbordet och på golvet (regler från SDO). En förälder kan givetvis ställa frågor till lagledarna men ska inte hänga kvar vid lagledarbordet. Det är enbart lagledare/coach som får prata med sekretariat/kontrollant (regler från SDO). Vid lagledarbordet får dansarna ha sina vattenflaskor och mobiler. I övrigt får inga kläder/saker/väskor vara vid bordet (regler från SDO).

* Ibland är tävlingsdagarna långa. För att dansa så bra som möjligt se till att tävlingsdansaren äter och dricker ordentligt.

* Behöver du avbryta tävlingen är det viktigt att du meddelar lagledarna så fort som möjligt så att de kan meddela tävlingsledningen.

* Och kom ihåg det viktigaste: HA KUL!!!!

För frågor om tävlingsdisco: disco@lidingodanscenter.se

Privatlektioner

Tävlingselever kan boka privatlektioner med våra Discolärare.
Lektionerna kan beställas för Single, Duo eller Grupp och är på 30 – 60 min, beroende på tävlingsform. 
Lektionerna hålls av Carolina, Natalie eller Nicole. Lektionen betalas i Webbshoppen innan lektionen och tid bokas direkt med läraren. Inför lektionen/lektionerna kommer aktuell lärare och elev överens om vad som ska uppnås med lektionen och vad man tillsammans ska jobba på. Eleven kommer uppvärmd till lektionen för att kunna få ut det mesta av den. 

Privatlektioner dans
Ålder Nivå Pris Plats Ledare    
GruppDisco 5 lektioner a 60 min - Natalie
5 ggr.
Ledare Natalie.
5 ggr 4750:- Natalie Info/Boka
GruppDisco 5 lektioner a 60 min - Diana
5 ggr.
Ledare Marlene.
5 ggr 4750:- Marlene Info/Boka
Privatlektion coaching 30 min - Carolina
1 ggr.
Ledare Carolina.
1 ggr 475:- Carolina Info/Boka
Privatlektion 60 min - koreografi/program - Carolina
1 ggr. Torsvik.
Ledare Carolina.
1 ggr 1500:- Torsvik Carolina Info/Boka
Privatlektion 30 min - koreografi/program - Carolina
1 ggr. Torsvik.
Ledare Carolina.
1 ggr 875:- Torsvik Carolina Info/Boka
Privatlektion coaching 30 min - Natalie
1 ggr.
Ledare Natalie.
1 ggr 475:- Natalie Info/Boka
Konstnärlig dans 5 lektioner á 60 min - Alex
5 ggr. Torsvik.
Ledare Alex.
5 ggr 5850:- Torsvik Alex Info/Boka
Konstnärlig dans 5 lektioner á 60 min - Natalie
5 ggr. Torsvik.
Ledare Natalie.
5 ggr 5850:- Torsvik Natalie Info/Boka
Privatlektion 60 min - koreografi/program - Natalie
1 ggr. Torsvik.
Ledare Natalie.
1 ggr 1500:- Torsvik Natalie Info/Boka
Disco privatlektioner 30 min - Daniel
1 ggr.
Ledare Daniel.
1 ggr 475:- Daniel Info/Boka
Privatlektion 60 min - koreografi/program - Daniel
1 ggr. Torsvik.
Ledare Daniel.
1 ggr 1500:- Torsvik Daniel Info/Boka
Dans privatlektioner 30 min - Lisa Nilsson
1 ggr.
Ledare Lisa.
1 ggr 475:- Lisa Info/Boka
Dans privatlektioner 60 min - Alex Araya
1 ggr.
Ledare Alex.
1 ggr 950:- Alex Info/Boka
Dans privatlektioner 5 x 60 min - Alex Araya
1 ggr.
Ledare Alex.
1 ggr 4750:- Alex Info/Boka
Dans privatlektioner 60 min - Fannie Johansson
1 ggr.
Ledare Fannie.
1 ggr 950:- Fannie Info/Boka
Dans privatlektioner 30 min - Fannie Johansson
1 ggr.
Ledare Fannie.
1 ggr 475:- Fannie Info/Boka
Disco privatlektioner solo/duo 30 min - Diana
1 ggr.
Ledare Marlene.
1 ggr 475:- Marlene Info/Boka