Vi som ansvarar för verksamheten.

Benji

Benjamin Kallenberg – VD
Ansvarar för ekonomi och lokaler.
Utformar hemsidan och och har det tekniska ansvaret vid elevshower mm.
e-post: benjamin@lidingodanscenter.se

Anne-Lie-Kallenberg

Anne-Lie Kallenberg – Rektor
Ansvarar för schemaläggning och personal, och har huvudansvaret för skolans pedagogik och utformningen av elevshowerna mm.
e-post: anne-lie@lidingodanscenter.se

Bakgrund

Dansskolan startade hösten 1994 under namnet Art School i regi av Folkuniversitetet. Ensam danslärare de först terminerna var Anne-Lie Kallenberg. Verksamheten var då huvudsakligen förlagd till Elverket på Lidingö och från 1996 även på Högbergavägen 4 (där vi fortfarande har kurser). Lokalerna i Torsvik, med 4 stora danssalar, har vi haft sedan 2013.
Hösten 2001 lämnade vi Folkuniversitetet och har idag växt till en av de större dansskolorna i Stockholmstrakten med ca 1100 elever.